محصولات

  • کرم رامشه معدن ثمین

    0 out of 5

    سنگ تراورتن کرم رامشه در نگاه اول شباهت بسیار زیادی به سنگ تراورتن ابروبادی کرم حاجی آباد دارد و میتواند جایگزین مناسبی برای سنگ تراورتن حاجی آباد باشد زیرا از لحاظ قیمت در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد.

  • کرم رامشه معدن سما

    0 out of 5

    سنگ تراورتن کرم رامشه در نگاه اول شباهت بسیار زیادی به سنگ تراورتن ابروبادی کرم حاجی آباد دارد و میتواند جایگزین مناسبی برای سنگ تراورتن حاجی آباد باشد زیرا از لحاظ قیمت در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد.

1131total visits,4visits today